Da bismo prilikom rendera dobili lepu senku na ivicama objekta, potrebno je podešavanje svetla i rendera visokog kvaliteta, a to bi značilo i povećanje dužine trajanja rendera. Jedan od najbržih načina stvaranja ambient occlusion-a (AO)  jeste snimanje render passa kao slike i njeno kasnije dodavanje u postprodukciji.
Za ovo postoji nekoliko metoda, a ja ću Vam pokazati jedan koji najviše koristim, a daje lepe rezultate za kratko vreme. Prvo je potrebno kreirati standardni Vray material (Vray Mtl)  i u diffuse slot izabrati VRay Dirt mapu. 

Potrebno da se subdivs poveća, recimo na 24-36 ili radijus koji je vama odgovarajući u zavisnosti od veličine detalja.

U okviru render elementa dodajemo VRay Diffuse Filter.

Sada je potrebno da se sva svetla isključe i da se globalna iluminacija isključi.

Takođe, da bi smo ubrzali render image sampler type, biramo adaptive subdivision sa min rate 0 I max rate 3.

Sada renderujemo sliku i snimamoVRay Diffuse Filter kanal kao AO pass.

 U Photoshop kombinujemo sliku sa AO pass-om blending mode multiply  na 50%.